(*)

مادر !

شرمنده ایم

شرمنده ایم که این روزها در جامعه به اصطلاح اسلامی مان  عده ای

وارثان چادر خاکی تو را "عهد قجری" و "امٌل"می خوانند...

مادر!

فقط می خواهم به آنها بفهمانم

اگر چادری بودن نشانه "عقب ماندگی" ست،

من می خواهم عقب مانده ترین دختر روی زمین باشم!

همین...

 

منبع : عاشقانه هایی برای حضرت مادر |
برچسب ها :